ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (โปรแกรมอรรถประโยชน์)

คำถาม

-
Total Page Visits: 132 - Today Page Visits: 2
Total Page Visits: 132 - Today Page Visits: 2
ข้อต่อไป

#1. 1.โปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการเพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทำงานของคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรมอะไร

#2. 2.ข้อใดหมายถึง File Manger

#3. 3.โปรแกรมที่ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานและตรวจการทำงานและตรวจสอบความพกบร่องของฮารดิสก์ คือข้อใด

#4. 4.การจัดเรียงไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่เก็บอยู่ในฮารดิสก์ให้มีความต่อเนื่อง เรียกว่าอะไร

#5. 5.ข้อใดคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่รักษาจอคอมพิวเตอร์

#6. 6.ข้อใดคือโปรแกรมที่แฝงเข้ามาในคอมพิวเตอร์ขณะที่เข้าอินเตอร์เน็ต

#7. 7.ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อต่อระบบเครือข่ายอย่างหนึ่ง

#8. 8.โปรแกรมที่ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายต่างๆ จากภายนอกคือข้อใด

#9. 9.ข้อใดเป็นโปรโตคอลเครือข่ายที่นำมาใช้ในการถ่ายโอนไฟล์

#10. 10.ข้อใดคือเครื่องลูกข่าย

จบการทดสอบ
Total Page Visits: 132 - Today Page Visits: 2