ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (การติดตั้งโปรแกรมและโปรแกรมยูทิลิตี้)

คำถาม

-
Total Page Visits: 49 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 49 - Today Page Visits: 1
ข้อต่อไป

#1. โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการททำงานในการบูตเข้าระบบ คอมพิวเตอร์ถูกติดตั้งอยู่ในชิปประเภท

ข้อต่อไป

#2. วีมอสจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลในการบูตระบบ มีหลักการทำงานคล้ายกับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดคือการตรสจสอบส่วนประกอบที่เป็นฮารดแวร์ใน ระบบให้แน่ใจว่าทุกส่วนพร้อมใช้งาน

ข้อต่อไป

#4. Start-up ใช้เก็บชุดของงานที่ต้องทำตอนเปิดเครื่อง โดยแยกเป็นกี่ส่วน

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้คือส่วนสุดท้ายของงาน Start-up ในรอบไบออส

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของ POST ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. เมื่อผู้ใช้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ BIOS จะทำหน้าที่อย่างไร

ข้อต่อไป

#8. Secondary Master ทำหน้าที่ใด

ข้อต่อไป

#9. Start-up เป็นส่วนแรกของอะไร

ข้อต่อไป

#10. เมื่อมีการอินเตอร์รัปด์หรือขัดจังหวะเกิดขึ้น คอมพิวเตอร์จะสลับเอางานที่เหมาะสมไปดำเนินการ

จบการทดสอบ
Total Page Visits: 49 - Today Page Visits: 1