ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)

คำถาม

-
Total Page Visits: 67 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 67 - Today Page Visits: 1
ข้อต่อไป

#1. 1. ข้อใดคือไมโครคอมมิวเตอร์

ข้อต่อไป

#2. "2. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับโปรแกรมและ ข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ คือข้อใด"

ข้อต่อไป

#3. 3. ข้อใดคือหน่วยแสดงผลถาวร

ข้อต่อไป

#4. "4. โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานส่วน ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ คือข้อใด"

ข้อต่อไป

#5. 5. ฉากหลังของคอมพิวเตอร์ เรียกว่าอะไร

#6. 6. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ใช้รหัสอะไร

ข้อต่อไป

#7. 7. ข้อมูลคือซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูล

#8. "8. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เรียกว่าอะไร "

ข้อต่อไป

#9. "9. สัญญาณทางไฟฟ้า 0 และ 1 ซึ่งเป็นระ เลขฐานสอง เลขฐานสองแต่ละหลัก เรียกอะไร "

#10. 10. ข้อมูลใดคือการใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา

จบการทดสอบ
Total Page Visits: 67 - Today Page Visits: 1