ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

คำถาม

-
Total Page Visits: 38 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 38 - Today Page Visits: 1
ข้อต่อไป

#1. ข้อใดคือสัญญานเตือนภัยที่แสดงให้เห็นว่าฮาร์ดดิสบกพร่อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดคือโปรแกรมนี้ใช้ตรวจสภาพฮาร์ดดิส

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดคือเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

ข้อต่อไป

#4. ส่วนย่อย ๆ ของแทร็ค เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#5. เครื่องพิมพ์ในข้อใดที่นิยมใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ข้อต่อไป

#6. แฟลชไดร์ฟ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดคือโมเด็มที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดคืออุปกรณ์ตัวกลางที่ใชชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

ข้อต่อไป

#10. Apple Talk ถูกออกแบบมาให้ทำงานเป็นเครื่อข่ายแบบอะไร

จบการทดสอบ
Total Page Visits: 38 - Today Page Visits: 1