ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (พื้นฐานข้อมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์)

คำถาม

-
Total Page Visits: 69 - Today Page Visits: 2
Total Page Visits: 69 - Today Page Visits: 2
ข้อต่อไป

#1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#2. หน่วยประมวลผล หรือซีพียู จัดอยู่ในส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#3. หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (GPU) มีส่วนช่วยเพอ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#4. ระบบปฏิบัติการ Windows จัดเป็นวอฟต์แวร์ประเภทใด

ข้อต่อไป

#5. จากข้อที่ 4 มีหน้าที่สำคัญอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. 6สมปองมีหน้าที่ป้อนข้อมูลประจำวันสู่ระบบ และยังต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานประจำวันแก่ผู้จัดการอยากทราบว่า “ สมปอง” มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านใดบ้าง

ข้อต่อไป

#7. เมื่อมีการนำระบบ Input, Processing, Output และ Storage เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดสิงใด

ข้อต่อไป

#8. คอมพิวเตอร์ประเภทใดต่อไปนี้ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ข้อต่อไป

#9. คอมพิวเตอร์ตามข้อใดต่อไปนี้ ที่รูปลักษณ์เหมือนกัยซีพีคอมพิวเตอร์ แต่มีประสิทธิภาะเหนือกว่า

ข้อต่อไป

#10. จากข้อที่ 9 อยากทราบว่า คอมพิวเตอร์ประเภทดังกล่าว ใช้สถาปัตยกรรมซีพียูตามข้อใด

จบการทดสอบ
Total Page Visits: 69 - Today Page Visits: 2