ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (การจัดการกับฮาร์ดิสก์)

คำถาม

-
Total Page Visits: 62 - Today Page Visits: 2
Total Page Visits: 62 - Today Page Visits: 2
ข้อต่อไป

#1. ลักษณะของพาร์ติชันมีกี่แบบ

ข้อต่อไป

#2. ถ้าจะสร้างพาร์ติชันใหม่ต้องการเลือกเมณูใด

ข้อต่อไป

#3. การแบ่งพาร์จิชันใหม่ต้องเลือกเมณู

ข้อต่อไป

#4. การย่อขนาดของพาร์ติชันต้องเลือกเมณู

ข้อต่อไป

#5. การรวมพาร์ติชั่นต้องเลือกเมนูใด

ข้อต่อไป

#6. การรวมพาร์ติชั่นต้องเลือกเมนูใด

ข้อต่อไป

#7. ระบบไฟล์Fat32เริ่มใช้งานมาตั้งแต่วินโดส์เวอร์ชั่นใด

ข้อต่อไป

#8. การรวมพาร์ติดชั่นมีกี่ขั้นตอนในการดำเนินการ

ข้อต่อไป

#9. การแยกพาร์ติดชั่นมีกี่ขั้นตอนในการดำเนินการ

ข้อต่อไป

#10. การแยกพาร์ติดชั่นต้องเลือกเมนูใด

จบการทดสอบ
Total Page Visits: 62 - Today Page Visits: 2