ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (จริยธรรมในงานคอมพิวเตอร์)

คำถาม

-
Total Page Visits: 41 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 41 - Today Page Visits: 1
ข้อต่อไป

#1. การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมในลักษณะใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า shareware ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. จากข้อความ คอมพิวเตอร์เป็นทั้งเครื่องมือและเป้าหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ข้อใดเป็นตัวอย่างคอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการก่ออาชญากรรม

ข้อต่อไป

#4. พรทิพย์เป็นแฟนเพลงที่ชื่นชอบในผลงานของพี่เสกโลโซอย่างมากจึงซื้อแผ่นซีดีเพลงของพี่เสกโลโซมาและด้วยความชื่นชอบอย่างมาก จึงต้องการให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศฟังด้วยจึงทำสำเนา (copy) ซีดีเพลงแล้วส่งให้เพื่อนทางไปรษณีย์” จากที่กล่าวมาข้างต้นพรทิพย์ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในข้อใด

ข้อต่อไป

#5. " สมหญิงสั่งซื้อหนังสือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทาง บริษัท ได้รับข้อมูลสั่งซื้อสมหญิงแล้ว ถ้ามีการกระทำผิดใดๆเกิดขึ้นจะใช้กฎหมายตัวใดมาควบคุมและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทั้งสองฝ่าย"

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดกล่าวถึงจรรยาบรรณของผู้ใช้ Internet ได้อย่างถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ข้อต่อไป

#8. การปฏิบัติตนข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

ข้อต่อไป

#9. การปฏิบัติตนข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

ข้อต่อไป

#10. "นายศักดิ์เป็นบุคคลที่มีความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีได้เจาะระบบเข้าไปในองค์กรรัฐทำให้เกิดความเสียหายอย่างแรง" จากข้อความดังกล่าวอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด

จบการทดสอบ
Total Page Visits: 41 - Today Page Visits: 1