ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (การจัดการความปลอดภัยของโปรแกรมและข้อมูล)

คำถาม

-
Total Page Visits: 57 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 57 - Today Page Visits: 1
ข้อต่อไป

#1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นโปรแกรมสำรองข้อมูล

ข้อต่อไป

#2. การกำหนดรหัสผ่านไบออสมีประโยนช์อย่างไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไวรัส

ข้อต่อไป

#5. การปฏิบัติในข้อใดต่อไปนี้ต้องเรียกใช้โปรแกรม Norton Ghost

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันไวรัสเบื้องต้น

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่ซอฟแวร์ที่ใช้ป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเป็นที่มาของไวรัสคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันข้อมูลภัยคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของไวรัสคอมพิวเตอร์

จบการทดสอบ
Total Page Visits: 57 - Today Page Visits: 1