ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์)

คำถาม

-
Total Page Visits: 23 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 23 - Today Page Visits: 1
ข้อต่อไป

#1. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในข้อใดเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในส่วนของหน่วยความจำลอง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่จัดอยู่ในส่วนของหน่วยรับข้อมูล

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู

ข้อต่อไป

#6. หน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลางคืออะไร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดกล่าวถึง หน่วยความจำแบบแฟลช(หรือ Flash Memory) ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของเมนบอร์ด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดจัดเป็นหน่วยความจำสำรองทั้งหมด

ข้อต่อไป

#10. ส่วนเก็บข้อมูลตราบเท่าที่ยังเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ ข้อมูลสูญหายเมื่อปิดเครื่อง เป็นลักษณะ การทำงานของส่วนใดต่อไปนี้

จบการทดสอบ
Total Page Visits: 23 - Today Page Visits: 1