ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)

ข้อต่อไป

#1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด

ข้อต่อไป

#2. คอมพิวเตอร์ยุคใดใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit)เป็นหลักในการผลิต

ข้อต่อไป

#3. อุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้ที่กล่าวถึงความหมายของฮาร์ดแวร์ได้อย่างถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. คอมพิวเตอร์มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#7. ส่วนใดต่อไปนี้ที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#8. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบันคือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้ที่กล่าวถึงชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#10. บริษัที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด

จบการทดสอบ

คำถาม

-
Total Page Visits: 10 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 10 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 10 - Today Page Visits: 1